ปราจีนบุรี-นายอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-นายอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

 

จากวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีนายพยนต์ พฤกษา กำนันตำบลบางยาง พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ส่งหนังสือถึงนายอำเภอ ให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง กับประชาชนในพื้น พร้อมแนบรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ กว่า 200 คน โดยมีปลัดอำเภอได้รับหนังสือไว้ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายพยนต์ กล่าวว่า ได้มีการร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ทางชลประทาน

โดยผ่านท่านนายอำเภอ ขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่ขวางทางน้ำในลำคลอง ซึ่งเป็นเวลานานมาก ทำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ตำบลบางเตย บางยาง บางแตน ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี และตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือดร้อนเรื่องน้ำมากและน้ำในลำคลองมีน้อย ประกอบกับน้ำเน่าเสีย ใช้การไม่ได้ จึงมาขอร้องให้ ชลประทาน โดยผ่านท่านนายอำเภอ ให้เปิดน้ำจากประตูน้ำคลองหอทองเข้าสู่คลองโพธิ์เย็น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลากว่า 3 เดือน ทำให้บ่อกุ้ง บ่อปลาขาดน้ำ ทำให้ปลาและกุ้งตายเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมาก


เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวบ้านต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) เพื่อผลักดันน้ำเค็มจากอำเภอบ้านสร้างให้ลงมาถึงประตูน้ำคลองหอทอง เพื่อจะให้ประตูน้ำคลองหอทองเปิดน้ำเข้ามาในคลองเพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ของน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในวันนี้ 21 เมษายน 2563 นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ได้พูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านทั้งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง และ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอกล่าวว่า จะส่งหนังสือถึงชลประทาน ให้เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อลดความเค็มของน้ำ และให้เปิดน้ำเข้าสู่คลองโดยผ่านประตูระบายน้ำคลองหอทอง เพื่อให้เกษตรกร ได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรในภาวะน้ำแล้งและน้ำเค็มต่อไป

///////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี