กองทัพอากาศ จัดการสาธิตการลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ ให้แก่กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ที่ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

กองทัพอากาศ จัดการสาธิตการลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ ให้แก่กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ที่ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตการลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ ให้แก่กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ที่มาปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จำนวน ๒๘ นาย ผลัด ๑ เข้ารับชมการสาธิต ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง

สำหรับการสาธิตการลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศให้แก่กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ที่ปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ นั้น เป็นการสาธิตการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์บนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 โดยเจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้สาธิตขณะเดินทางไปยังโรงเรียนการบิน กำแพงแสน ทั้งนี้เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 สามารถติดตั้งเปลนอนสำหรับผู้ป่วยได้จำนวนมาก เดินทางได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิง มีระบบปรับความดันอากาศในห้องผู้โดยสาร จึงเหมาะสมที่จะใช้ลำเลียงผู้ป่วย และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย จึงจะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่กักกันตัว State Quarantine โรงเรียนการบิน กำแพงแสน รับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันตัว State Quarantine เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดูแลผู้ที่เข้ารับการกักตัว การตรวจวัดไข้ การบริการอาหาร และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

ทั้งนี้ กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จะได้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วย ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลังพลทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและร่วมปฏิบัติภารกิจกับกำลังพลประจำการ เพื่อให้ภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม
————————————————————–