นายกรัฐมนตรี ห่วงใยการแพร่ระบาด COVID – 19 ตามแนวชายแดนไทย – มาเล ทางด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับมือ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยการแพร่ระบาด COVID – 19 ตามแนวชายแดนไทย – มาเล ทางด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับมือ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน

 


วันนี้ 14 มีนาคม 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ไปยังด่านศุลกากรเบตง หมู่ 7 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งด่านแห่งนี้ได้ติดกับอำเภอเป็งกาลัน ฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเมืองต้นแบบอำเภอเบตง “เป็นเมืองพึ่งพาตนเองอย่างยั่นยืน” เพราะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 อนุมัติหลักการโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความพร้อมด้านการรับมือการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศในขณะนี้

โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.), จังหวัดยะลา, อำเภอเบตง และด่านศุลกากรเบตง ในการเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลผู้ที่กำลังเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่าศุลกากรเบตง ซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่มีการประกาศความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง โดยครั้งนี้มี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พันจ่าเอก อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง, นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการพัฒนาชุมชน), นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา, นายพิชยา เจริญสันต์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าประจำด่านศุลกากร ร่วมให้การต้อนรับ


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาพื้นที่ด่านอำเภอเบตง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้มีการตั้งจุดคัดกรองที่มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชน โดยรัฐบาลได้เน้นย้ำและกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการวางระบบคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID -19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำงานอย่างเข้มแข็ง ทุกคนที่เดินทางเข้ามาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มีไข้สูง ก็จะมีการตรวจซ้ำและซักประวัติการเดินทางว่ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ซึ่งจะเห็นว่ามีการวางระบบมีการซักซ้อมอย่างดี ขอให้เชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลและในพื้นที่เองได้มีการดูแล ป้องกันอย่างเต็มที่ ในส่วนของด่านไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี 9 ด่าน มีด่านการค้าชายแดนซึ่งสร้างมูลค่าการค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2 ประเทศได้อย่างดีตลอดมา เชื่อมั่นว่า ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่ในพื้นที่ก็ไม่ได้ละเลย ได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่ ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัย


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า เมื่อวานนี้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม / หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ก็ได้มาเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อน
และเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ควบคู่กับจุดชมวิวทะเลหมอกที่เป็น Sky walk ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สถานการณ์เช่นนี้คิดว่า เราจะต้องพึ่งพาตนเองในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชิญชวนคนไทยมาเที่ยว เพราะอำเภอ เบตงมีสิ่งดี ๆ มากมาย การดูแลความปลอดภัย การวางระบบป้องกันการแพร่กระจายของ ไวรัส COVID – 19 ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ลดลง จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นแน่นอน

 


อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของจุดคัดกรอง COVID – 19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลได้เน้นย้ำในเรื่องการคัดกรองที่จะควบคุมไม่ให้แพร่กระจาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการคัดกรองอย่างเต็มที่ และกระทรวงกลาโหมก็ได้ส่งแพทย์ พยาบาล ของกระทรวงกลาโหมไปประจำยังจุดตรวจต่าง ๆ เพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้าน พันตำรวจโท ธนกฤต กองคำ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ว่า มีนักท่องเที่ยวเข้า-ออก น้อยกว่าปกติ ตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ซึ่งทางการมาเลเซียก็ได้แจ้งเตือนให้ประชากรในประเทศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด ลดความเสี่ยงของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับไทยเราเช่นกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเบตง ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีน หรือบุคคลอื่น ที่เดินทางมาจากประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน มาเก๊า ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน


ทั้งนี้ หากตรวจพบให้ประสานกับแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองและส่งตัวผู้โดยสารที่พบสิ่งผิดปกติ หรือมีอาการบ่งชี้ ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข ต่อไป โดยไม่ให้กระทบต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารอื่นด้วย และให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจอนุญาต สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ทำความสะอาดเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนพาสปอร์ต ไบโอแมทริกซ์ แป้นคอมพิวเตอร์ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง พร้อมสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มารอรับการตรวจอนุญาต หากพบอาการต้องสงสัยที่เข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ เช่น มีไข้สูงกว่า ต้องรีบนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองทันที

 

และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจรายละเอียดข้อมูลบัตร ตม.6 หรือแบบฟอร์มสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า หรือออกราชอาณาจักรไทย ของผู้โดยสารขาเข้า โดยเฉพาะข้อมูลที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ในการติดตามภายหลัง ประกอบกับการอนุญาตบุคคลในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้องตรวจสอบแบบคำถาม (ต.8) ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากแพทย์ ให้แนะนำผู้โดยสารให้ไปทำการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้ารับการตรวจอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร
หลังจากเสร็จภารกิจการประชุมในครั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอเบตง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มกำลัง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา