แม่ฮ่องสอน-14 มีนาคม “วันหยุดเขื่อนโลก” บวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา พร้อมแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพล

แม่ฮ่องสอน-14 มีนาคม “วันหยุดเขื่อนโลก” บวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา พร้อมแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพล

 

ณ บ้านสบเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หรือ จุดแม่น้ำสองสี เนื่องในวันที่ 14 มีนาคม “วันหยุดเขื่อนโลก” เครือข่ายชาวบ้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวินและเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน ได้เดินทางร่วมจัดกิจกรรมบวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำยวม ประมาณ 300 คน โดยเดินทางมาจากพื้น อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ และ อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อร่วมแสดงจุดยืนในการปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เป้าหมายคือ หยุดการสร้างเขื่อนน้ำยวมผันน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพล กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการบวชป่า

มีพิธีกรรมด้านศาสนา พุทธ ศาสนาคริตส์ และ พีธีกรรมดั้งเดิมเลี้ยงผีป่า กิจกรรมพูดคุยสะท้องปัญหาและผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพล มีตัวแทนจากชาวบ้าน บ้ายแม่งูด ต.นาคอเรือน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตัวแทนเยาวชน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และตัวแทนคนในพื้นที่อำเภอสลเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยการ อ่านคำแถลงการณ์ ประกาศจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนผันน้ำยวมเข้าสู่เขื่อนภูมิพล แล้วยื่นให้กับตัวแทนจากกรมชลประทานที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401