กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี พ.ศ.2563 ครบ 133 ปี (8 เม.ย.2563)

โดยนำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา และรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

มนัส.เอมโอด.0935650759