เมืองสัตหีบร่วมภาคเอกชนแจกหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีรับมือเชื้อไวรัสโควิด19

เมืองสัตหีบร่วมภาคเอกชนแจกหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีรับมือเชื้อไวรัสโควิด19

 


เมื่อช่วงเย็น ของวันนี้ 13 มี.ค.63 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วย นายพิมุกต์ บุญบรรเจิดศรี ผู้บริหารคลังวัสดุสัตหีบ นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ นางสาวณิชาภา ชูพินิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวเสาวณีย์ ฉัยยากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 สัตหีบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย กว่า 2,000 ชิ้นและ รณรงค์วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมวิธีป้องเชื้อไวรัส โควิด 19 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหาร เข้ามาขอรับหน้ากากอนามัยฟรีกันอย่างคึกคัก


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เปิดเผยว่า สำหรับการแจกหน้ากากอนามัยในวันนี้ ทางเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับภาคเอกชน จัดซื้อหน้ากากอนามัยและมีบางส่วนที่ทางเทศบาลเมืองสัตหีบจัดทำขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันนี้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกันโรค เชื้อไวรัสโควิด -19 ยังรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและแอลกอฮอล์

หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด ไม่นำมือมาสัมผัส จมูก ปาก ตา ถ้าไม่จำเป็น และไม่ใช้สิ่งของรวมกับผู้อื่น เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
สำหรับบรรยากาศในการแจกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสัตหีบหาซื้อหน้ากากอนามัยค่อนข้างยาก รวมถึงมีการขยับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย.

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323