เชียงใหม่ # สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา มทบ.33 สานพลังตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดและราคาแพง

เชียงใหม่ # สมาคมแม่บ้านทบ.สาขา มทบ.33 สานพลังตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดและราคาแพง

 


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33  โดยคุณพัฒยา บัวระวงศ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33  พร้อมคณะฯ และกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33   , ครอบครัว, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และกรมทหารราบที่ 7 จำนวน 45 นาย ร่วมกิจกรรมการเรียนตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัย

โดยใช้ผ้า(เย็บด้วยมือและเครื่องจักร) เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยตามท้องตลาดที่มีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก ซึ่งจะได้นำไปขยายผล ผลิตใช้เองและคนในครอบครัว เพื่อป้องกันฝุ่นควันและไวรัส COVID-19 ในการนี้ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำแก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรมฯด้วย ณ ศาสนสถาน ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


โดยในการสอนทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้ ได้มีการสอนเทคนิควิธีการทำใน 2 รูปแบบ คือ วิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ และวิธีการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้า ซึ่งการทำหน้ากากอนามัยจะใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่าง คือ กรรไกรตัดผ้า จักรเย็บผ้า เข็ม ด้าย และยางยืดสำหรับทำที่เกี่ยวหู เริ่มจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยเน้นให้เลือกใช้เศษผ้าที่มีเนื้อแน่นไม่ระคายผิว เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ายืด ผ้าสาลู ประมาณ 2-3 ชิ้น นำมาตัดขึ้นรูปตามแบบแพทเทิร์นที่กำหนด แล้วจึงนำผ้ามาวางทับซ้อนกันทำการเย็บขอบ และเย็บยางยืดสำหรับทำเป็นที่เกี่ยวหู

โดยความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าดังกล่าว กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้นำไปต่อยอดทำแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในครัวเรือน เพื่อร่วมงาน รวมถึงทำเพื่อแจกจ่าย  เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดตลาด ซ่ึ่งมีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก และก่อนนำไปใช้งานควรทำการซักล้างเสียก่อน โดยให้ทำการซักทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนๆ หรือน้ำเปล่า ไม่ควรทำความสะอาดด้วยสารฟอกขาว หรือผงซักฟอก และควรซักด้วยมือ ไม่ควรซักด้วยเครื่องซักผ้า และที่สำคัญคือหน้ากากอนามัยนี้ถือเป็นของใช้ส่วนตัว ของแต่ละบุคคล ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ซ้ำร่วมกับผู้อื่น


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน