นราธิวาส-พิธีเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอย พระปกเกล้า” ที่นราธิวาส

นราธิวาส-พิธีเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอย พระปกเกล้า” ที่นราธิวาส

 

สถานบันพระปกเกล้า ฯ ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสและอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส(TK park Narathiwas) โดยมี นาย วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และ นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับ ซึ่งนิทรรศการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม-30 มิถุนายน 2563


เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในด้านต่างๆ รวมถึงภาพเหตุการณ์บ้านเมืองความเป็นอยู่ของประชาชน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั่น รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง และการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่น และประเทศไทย ได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นผู้บรรยายพิเศษ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส