ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร รณรงค์ ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 (ชมคลิป)

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร รณรงค์ ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แถลงข่าวการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อม นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และสื่อมวลชนเข้ารวมจำนวนมาก เพื่อให้พอใช้ของคนชุมพร โดยมีหลายหน่วยงานร่วมมือกันจัดทำหน้ากากผาเพื่อป้องกันจากฝุ่นละอองและเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆของประเทศ แต่พ่อเมืองชุมพรยันยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่จังหวัดชุมพร พร้อมแนะวิธี ป้องกันและการรักษาตัวไม่ให้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ในเวลาทำงานของประชาชนที่ต้องคอยต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ โดยให้ใช้หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบริเวณร้านที่มีการสัมผัสของลูกค้า สุดท้ายหมั่นทำความสะอาดมือโดยล้างมือ 7 แบบเพื่อให้ได้ความสะอาดที่ดีที่สุด


นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคน ทางกระทรวงพานิชย์ได้กระจายมาให้จังหวัดชุมพร วันละ 2,000ชิ้นต่อวัน และทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้กระจายไป 8 อำเภอๆละ1 ร้านค้า ที่เข้าร่วมร้านธงฟ้าและจะต้องขายในราคาที่รัฐบาลกำหนด 2.50 บาท ต่อชิ้น และจำกัดการขายโดย ต้องซื้อได้ 4 ชิ้นต่อ 1คน และในวันนี้ก็จะเริ่มที่ห้างศิลป์ฟ้า อำเภอเมืองชุมพรเป็นที่แรก แก้ไขความเดือดร้องของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรในเบื้อต้น


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จังหวัดชุมพรได้ขับเคลื่อนภายใต้การบริหารงาน ของคณะกรรมการโรคระบาดจังหวัดชุมพร ซึ้ง มีส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมบริหารจัดการ โดยการขับเคลื่อนให้กำหนดมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการบริหารจัดการ การป้องกัน การควบคุม เรื้องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นต้น โดยได้เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่จังหวัดชุมพร อย่างแน่นอน และในขณะนี้ยังไม่มีผู้ทีติดเชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน ข่าวต่างๆที่ได้พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดชุมพร นั้น เป็นข่าวเท็จไม่เป็นความจริง และทางจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการกับเรื่องเหล่านี้อย่างเด็ดขายแน่นอน และเน้นย้ำถึงการป้องกันตัวเองอย่างสถานที่ๆมีผู้คนเข้าไปใช้บริการเราควรต้องทำความสะอาดบ่อยๆ อย่างเช่น ในตลาดร้านคาที่มีคนเข้าไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆ ยิ่งต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกัน ถึงความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514