กองทัพเรือสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1

กองทัพเรือสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1

 


เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ (เสธ.ศปก.ทร. / เสธ.ทร.) ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ให้กำลังใจกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1 กอวทัพเรือ ในการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน ในวันนี้ 12 มี.ค.65 พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการ


กองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ ทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล โดยมี พลเรือโท สุทธินันทน์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645