กระบี่-นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ เดินรณรงค์คนเมือง ตื่นรู้ป้องกันและปฏิบัติตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-2019 (ชมคลิป)

กระบี่-นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ เดินรณรงค์คนเมือง ตื่นรู้ป้องกันและปฏิบัติตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-2019

 

วันที่ 10 มี.ค. 2563  นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 30 คน และ คณะครูในสายชั้น ป.6 เดินรณรงค์ให้ความรู้เพื่อน ๆ นักเรียนรุ่นน้อง และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ให้ดูแล ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-2019 ซึ่งทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-2019 ได้ โดยมีการถือป้านเดินรณรงค์ไปตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน เป็นอย่างมาก

นางสาวอาภรณ์ ชนะกุล ครูสอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนอุตรกิจ กล่าวว่า การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที งดใช้มือสัมผัสตา จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

หากพบว่ามีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422…


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน