เชียงใหม่- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดโครงการอาชีวะอาสา..สอนทำหน้ากากอนามัยฯ Covid-19 ฟรี! (ชมคลิป)

เชียงใหม่- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดโครงการอาชีวะอาสา..สอนทำหน้ากากอนามัยฯ Covid-19 ฟรี!

 

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา..สอนทำหน้ากากอนามัยฯ Covid-19 พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน ในประเทศไทย กำลังประสบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) ได้กระจายแพร่ไปทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งของเราซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งนี้แผนกผ้าและการแต่งกาย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่าน

จึงได้เสนอให้จัดตั้งโครงอาชีวะอาสา เพื่อเปิดสอนวิชาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่านได้เรียน ฟรี คือ รายวิชา การทำหน้ากากอนามัยเพื่ออาชีพ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดแคลน หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID) เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรมีภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสฯ จากสถานศึกษาสู่ชุมชน และสังคมไว้อีกทางหนึ่ง ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.ณ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย มีเป้าหมาย ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) จำนวน 600 ชิ้น จำนวนนักศึกษา จำนวน 300 คน แบ่งเป็นห้องๆละ 20 คน วันละ60คน คาดหวังว่า จะช่วยลดปัญหา การขาดแคลนหน้ากากอนามัย และสามารถผลิตกำลังคนที่มีทักษะการการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) เข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังสามารถทำเป็นรายได้เสริมให้กับผู้ที่สนใจศึกษา  ได้อีกด้วย  ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 053-211-468


นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่