ฉะเชิงเทรา-ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

 

 

วันที่ 11 มี.ค. 2563 ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สั่งการให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดไข้ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา รวม 312 คน ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน รวมไปถึงขออนุญาตตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด -19