อบจ.ฉะเชิงเทราจัดอบรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันไวรัสโควิด -19 และแก้ไขปัญหาสินค้าขาดตลาด (ชมคลิป)

อบจ.ฉะเชิงเทราจัดอบรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันไวรัสโควิด -19 และแก้ไขปัญหาสินค้าขาดตลาด

 

วันนี้ (10 มี.ค.63 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรการเย็บผ้าห่มจากเศษผ้าการเย็บกระเป๋าผ้าและหมวกผ้าด้วยมือและยังมีการอบรมให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีกลุ่มสตรึในเขตตำบลคลองตะเกราและตำบลท่าตะเกียบ จำนวน 100 คนฝึกอบรมจำนวน 4วัน ระหว่างวันที่10 – 13 มีนาคม 2563 โดยมีประธานกลุ่มสตรี ต.เขาหินซ้อนเป็นหัวหน้าคณะวิทยากรให้ความรู้และทำการสอน


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เกิดปัญหาปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด และมีราคาสูงมาก อบจ.ฉะเเชิงเทราจึงได้จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ทำได้ง่าย ไว้สวมใส่เพื่อป้องกันตนเองเมื่อต้องไปอยู่ในที่ชุมชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าประชาชนทั่วไปผู้ที่ไม่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ไม่ต้องไปหาซื้อแบบที่ราคาแพง

โดยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก และสามารถนำไปสอนให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน ได้ ซึ่งปัจจุบันหาซื้อหน้ากากอนามัยยาก และราคาแพง การทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีและสามารถป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้อีกด้วย และไม่ควรซื้อหน้ากากอนามัยมือสอง มาใช้เพราะไม่สะอาดและเสี่ยงจากการติดเชื้อ


****************