ปทุมธานี-จัดฝึกอบรมสอนทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูคต (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดฝึกอบรมสอนทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูคต

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านรินทร์ทอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรม สอนทำหน้ากากผ้า โดยมีนายสำเริงอุริต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นางเฉลิมขวัญ อุริต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว, นางสาวดวงดารา นภาคเวช ประธานชุมชนฉัตรณรงค์ 3, ทีมงานญาติธรรมอำเภอลำลูกกาและประชาชนเข้าร่วมอบรม ส่วนภายในงานได้เชิญนายชัยสิงห์ ปัทนมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทำหน้ากากผ้า จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมต่างให้ความสนใจและตั้งใจเรียนหลังจากได้รับความรู้ทุกคนก็ได้รับหน้ากากผ้าที่ตนเองทำกลับบ้านไปด้วย

ด้านนายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าสำหรับการจัดอบรมทำหน้ากากผ้า ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับการระบาดของโรคโควิค-19 โดยเฉพาะในเชิงป้องกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ปัจจุบันหน้ากากผ้าหาซื้อยากและมีราคาแพงเนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 จึงได้จัดอบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถนำไปผลิตใช้ในครอบครัวและขยายผลการดำเนินการจัดทำหน้ากากผ้าในพื้นที่โดยเน้นการบูรณาการของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหน้ากากผ้าแล้วนำไปแจกจ่ายให้ครบทุกคนในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน