ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ชาวบ้านด่านคำกลัวผีน้อยไม่เห็นด้วยให้ใช้พื้นที่ เป็นสถานที่ควบคุม และสังเกตการกลุ่มเสี่ยงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ชาวบ้านด่านคำกลัวผีน้อยไม่เห็นด้วยให้ใช้พื้นที่ เป็นสถานที่ควบคุม และสังเกตการกลุ่มเสี่ยงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.ได้มีตัวแทนจากส่วนราชการประกอบด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร,ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ตัวแทนโรงพยาบาลมุกดาหาร ,ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร, ผอ.โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมุกดาหาร ลงพื้นที่ บ้านด่านคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในกรณีจังหวัดมุกดาหารจะใช้อาคารรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและสังเกตการ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี โดยมีชาวบ้านกว่า 200 คน มาฟังคำชี้แจง ซึ่งชาวบ้านไม่เห็นด้วยและต่างคัดค้านที่จะนำแรงงานหรือผีน้อยมากักตัวเพื่อดูอาการป่วยโรค COVID-19 เนื่องจากเป็นแหล่งใกล้ชุมชน สถานศึกษา เกรงจะกระทบความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันของประชาชน

พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ได้มีการทบทวนและยกเลิก ที่จะใช้อาคารรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและสังเกตการ โดยให้ใช้สถานที่หน่วยงานรัฐ เช่น ตึกอาคารโรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องจากอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่ แทนการเลือกใช้สถานที่ใกล้ชุมชน เพราะชาวบ้านในพื้นที่เกรงจะได้รับผลกระทบหรือได้รับการแพร่เชื้อ แม้ว่าจะมีการยื่นยันจากหลายหน่วยงานว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะไม่ล่องลอยไปในอากาศ และไม่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค การจะติดเชื้อจะต้องติดจากผู้ที่เป็นโรคที่อยู่ใกล้กันไม่เกิน 1 เมตร และมีการไอ จามใส่กัน หรือมีการสัมผัสสารคัดหลั่ง ของผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจภาครัฐว่าจะดูแลได้ขนาดไหน และยื่นยันว่าชาวบ้านด่านคำไม่ได้ รังเกียจ หรือกีดกันบุคคลกลุ่มดังกล่าว.


*********************************************************************
เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777