เชียงใหม่/ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมใจทำหน้ากากผ้า ใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยในยามที่ขาดแคลน

เชียงใหม่/ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมใจทำหน้ากากผ้า ใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยในยามที่ขาดแคลน


วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ทชม.ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากการป้องกันตนเองด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์แล้ว การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันละอองจากสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

เป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดที่เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ขณะนี้หน้ากากอนามัยอยู่ในสภาวะขาดแคลน ไม่สามารถหาซื้อได้ง่าย สวนทางกับความจำเป็นที่ต้องใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้จะสอนให้พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่สนใจ รวมทั้งจิตอาสา จัดทำหน้ากากผ้า ในช่วงบ่ายของทุกวัน ตลอดสัปดาห์นี้ เบื้องต้นตั้งเป้าหมาย 1,500 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเอง และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสาร

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่