อ่างทอง – จัด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ชมคลิป)

อ่างทอง – จัด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ผู้ว่าฯย้ำอ่างทองไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 

วันที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง,นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง, มีนายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครในพื้นที่, กลุ่มสตรี, จิตอาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม


นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง” โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ประสาน ครามร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 64 แห่งของจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมในโครงการ


ทางด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อได้แถลงข่าวไปเมื่อวานเย็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยเรา มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 50 คน เสียชีวิต 1 คน และยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก 15 คน กลับบ้านแล้ว 33 คน ส่วนแรงงานที่มาจากประเทศเกาหลี ทางรัฐบาลได้ให้เข้าสังเกตการณ์ที่อำเภอสัตหีบ สำหรับจังหวัดอ่างทองยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่วนคนที่มาจากต่างประเทศก็ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเราก็ให้ทางนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ลงสำรวจประชากรว่ามีใครเดินทางมาจากต่างประเทศไหม ทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองได้ทำตามนโยบายของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งตนเองยืนยันว่าจังหวัดอ่างทองไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างแน่นอน ตามที่มีคนปล่อยข่าวลือไป.


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364