นายกอบจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธาน ปิดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 16 5อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ (ชมคลิป)

นายกอบจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธาน ปิดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 16 5อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

 

วันที่ 8 มี.ค.63 ที่บริเวณลานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานปิดงาน มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 16 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีนางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมนำเยี่ยมชมบูธ ชม และชิมอาหารคาวหวานขึ้นชื่อ รสชาติอร่อย ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน โอกาสเดียวกันนี้นายกองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทราได้สาธิตการทำผัดหมี่ฮกเกี้ยน เมนูมงคล พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวงานได้รับประทานฟรีอีกด้วย


นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย สินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการผลิต ด้านการตลาด สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมจากโรงงานและ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน การจัดงานในครั้งนี้สมาคมฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สสส.ในการรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี2551 ว่าด้วยไม่จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ และร่วมกับสสส.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการบริโภคอาหาร ผักผลไม้ปลอดภัย เมนูเพื่อสุขภาพ และเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงาน หิ้วปิ่นโต มาใส่อาหารเพื่อร่วมรณรงค์ ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก จัดให้มีอ่างล้างมือไว้บริการเพื่อป้องกันเชื้อโรคภายในบริเวณงานโดย รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งนำมาใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ และช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณกุศลภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา