ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างอาคารจริยธรรม ร.ร.บ้านสำนักขาม หมู่ที่1 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ณ วัดสันติวรคุณ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างอาคารจริยธรรม ร.ร.บ้านสำนักขาม หมู่ที่1 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ณ วัดสันติวรคุณ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านสำนักขาม หมู่ที่1 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ปัจจุบันได้ใช้ระเบียงหน้าอาคารเรียน ทำให้เกิดปัญหากับการเก็บเด็ก นักเรียนไม่มีสมาธิในการร่วมกิจกรรม เกิดเสียงดังรบกวน วันไหนฝนตกหนักจะจัดกิจกรรมไม่ได้ ทางคณะสงฆ์อำเภอสะเดา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่า คณะครูได้ลงมติร่วมกันให้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารจริยธรรม โรงเรียนบ้านสำนักขาม หมู่ที่1 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ วัดสันติวรคุณ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาโดยทั่วกัน ขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสละทรัพย์ร่วมบุญสร้างอาคารจริธรรมในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดจงประทานพรปกป้องคุ้มครอง จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจุตรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธรสารสมบัติ พร้อมด้วยบริวารทุกประการเทอญ

#เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้โดยฝากเข้าบัญชี ชื่อ ” บัญชีรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านสำนักขาม ” บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาสะเดา เลขที่บัญชี 369-0-61433-3 หรือผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ค่ะ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0950677479 ครูฐิตา

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน