กระบี่-ร 15 พัน1 คลองท่อม เตรียมพร้อมสถานที่ โรงพยาบาลภาคสนาม 250เตียง หากมีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหม รองรับผู้ทีเดินทางมาจากจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19 (ชมคลิป)

กระบี่-ร 15 พัน1 คลองท่อม เตรียมพร้อมสถานที่ โรงพยาบาลภาคสนาม 250เตียง หากมีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหม รองรับผู้ทีเดินทางมาจากจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19

 

 

วันที่ 8 มี.ค.63 เจ้าหน้าที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เตรียมความพร้อมสถานที่ โรงพยาบาลภาคสนาม หลังทางจังหวัด มีนโยบาย ที่จะใช้พื้นที่ค่ายร.15พัน1 เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม จำนวน 250เตียง รองรับ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเฝ้ารอดูอาการเป็นเวลา14วัน

พ.อ.โกเมศ รันตผ่องใส ผบ.พัน ร15 พัน1 เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางจังหวัดมีแผน ใช้พื้นที่ ภายในค่าย ร.15พัน1 อ.คลองท่อม. จ.กระบี่ เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม ก็ได้มีการ จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ไว้แล้ว แต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม เนื่องจากในค่ายก็มีครอบครัวทหารอยู่หลายครอบครัว รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีความกังวลในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดโรงพยาบาลภาคสนามนั้น เป็นเพียงนโยบายทางจังหวัดจึงยังไม่มีการดำเนินการในทันที จะต้องรอให้ทางกระทรวงกลาโหมอนุมัติ และสาธารณสุขสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้จะมีการพูดคุยอีกหลายขั้นตอน ในซ้อมแผนเตรียมความพร้อมร่วมกับทางจังหวัดกระบี่อีกด้วย

ขณะที่ประชุมจังหวัด ได้ มีแผนที่ ใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน ของผู้ใช้แรงงาน ที่เดินทาง กลับ มาจากประเทศจีน เกาหลี อิตาลี และนักศึกษาจากประเทศตะวันออกกลาง อีกจำนวน 100 เตียง นอกจากนี้ทาง โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ตั้งจุดตรวจวัดเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด ทำประวัติพร้อมสถานที่อาศัยอย่างชัดเจน ทั้งเฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และให้ทุกอำเภอยกเลิกการจัดงานบันเทิงต่างๆ รวมถึงสนามชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน