เชียงใหม่-พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (หลักสูตร 10 วัน)

เชียงใหม่-พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (หลักสูตร 10 วัน)

 


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (หลักสูตร 10 วัน) ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน 32 คน โดยมีนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน อาจารย์พี่เลี้ยงร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่