พิจิตร-ชาวบ้านวอนการไฟฟ้าช่วยด้วยกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ไฟฟ้าตกบ่อยร้องทุกข์ 5 ปี ถึงวันนี้ยังรอการแก้ไข (ชมคลิป)

พิจิตร-ชาวบ้านวอนการไฟฟ้าช่วยด้วยกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ไฟฟ้าตกบ่อยร้องทุกข์ 5 ปี ถึงวันนี้ยังรอการแก้ไข

 

สภาเกษตรฯ และแกนนำชาวบ้านรวมตัวกันร้องทุกข์ เหตุเกิดที่ ต.เนินสว่าง เมืองชาละวัน ทำเลที่ตั้งหมู่บ้านอยู่กลางประเทศไทยแท้ๆ แต่มีปัญหาร้องทุกข์ยาวนานต่อเนื่องมาถึง 5 ปี จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข มีทั้งปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย ประชากรเพิ่มขึ้น แต่กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ เกษตรกรอยากให้ช่วยขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการสูบน้ำทำนา

 

วันที่ 6 มี.ค. 2563 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้ง พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ “ผู้กำกับกบ” และ นายธรายุทธ ศรขำพันธ์ “เฮียนกเล็ก” ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 16 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชน พร้อมด้วยผู้นำผู้ใหญ่บ้านและผู้นำเกษตรกรได้นัดประชุมชาวบ้านเกือบ 300 คน ที่วัดเนินสว่าง ต.เนินสว่าง เพื่อถกปัญหา

และรับฟังข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยัง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เพื่อขอให้เป็นสื่อกลางประสานขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้า โดยได้ร้องทุกข์ว่า เกษตรกรและชาวบ้านของ ต.เนินสว่าง จำนวน 110 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 1 = 86 ราย , หมู่ 4 = 8 ราย , หมู่ 8 = 16 ราย ได้รับความเดือดร้อนสืบเนื่องจากปัจจุบันในหมู่บ้านมีประชากรเพิ่มขึ้น มีบ้านเรือนราษฎรเพิ่มขึ้น แต่กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ ทำให้กระแสไฟฟ้าตกบ่อย ส่งผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย รวมถึงภาคการเกษตรก็มีความต้องการอยากให้ช่วยขยายเขตการใช้ไฟฟ้า เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการสูบน้ำทำนา


นางลำดวน จันทร์หอม อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ต.เนินสว่าง กล่าวร้องทุกข์ว่า ตนเองร้องทุกข์ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 3 ปี ด้วยเหตุที่ว่าบ้านตนเองกับบ้านของลูกสาว อยู่คนละฝั่งถนน บ้านแม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านลูกสาวสร้างขึ้นใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน แต่ไม่สามารถพาดสายไฟฟ้าส่งไปให้บ้านของลูกสาวและหลานๆใช้ไฟฟ้าได้ ทำเรื่องขอ ทำเรื่องร้องทุกข์ มาถึงกว่า 3 ปีแล้ว ถึงวันนี้ก็ยังคงมีความทุกข์อยู่เลย

เช่นเดียวกับ นายเปรม สุขทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.เนินสว่าง ที่เป็นผู้นำชาวบ้านก็ออกมาร่วมร้องทุกข์ว่าปัญหาของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนจากความต้องการกระแสไฟฟ้าทั้งในที่อยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร เป็นแบบนี้มายาวนานต่อเนื่องมากว่า 5 ปีแล้ว การไฟฟ้า- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง ทำหนังสือเรียกประชุมพูดคุยชี้แจงกันไปมาไม่รู้กี่รอบแล้ว จนถึงวันนี้เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างกระจ่างแจ้งสักที จึงอยากวอนขอความเมตตารัฐบาลและการฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้ช่วยหาวิธีช่วยชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรด้วย

ในส่วนของ นางณัฏฐ์ธมน ทองพนารักษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) , นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์ กรรมการผู้ใช้พลังงานสัดส่วนจังหวัดพิจิตร รวมถึง นายอานุภาพ เกษมรัตน์ ผจก. กฟย. อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านและเกษตรกรกลุ่มนี้ ก็ได้ชี้แจงว่าสาเหตุดังกล่าว ปัญหา คือ สายเมนที่ต่อกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนเป็นระยะทางไกลอยู่ห่างหม้อแปลงที่จ่ายไฟ อีกทั้งสายไฟฟ้าก็มีขนาดเล็ก จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าตก รวมถึงมีชาวบ้านหลายครอบครัวดำเนินธุรกิจOTOP เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนในการทำตุ๊กตาปูนปั้นกระปุกออมสิน จึงทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้ามาก ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ขอใช้ไฟฟ้า รวมถึงปัญหาของเกษตรกร ซึ่งเรื่องดังกล่าวในฐานะที่เป็นตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะได้นำความเดือดร้อนของชาวบ้านเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร