ชุมพร – แถลงโครงการทอดผ้าป่า และการจัดหาทุนร่วมต้านป้องกันการระบาดไวรัสโควิส – 19 (Covid-19) (ชมคลิป)

ชุมพร – แถลงโครงการทอดผ้าป่า และการจัดหาทุนร่วมต้านป้องกันการระบาดไวรัสโควิส – 19 (Covid -19)

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี มาเป็นประธาน แถลงโครงการทอดผ้าป่า และการจัดหาทุนร่วมต้านป้องกันการระบาดไวรัสโควิส – 19 (Covid – 19) ณ โรงพระยาบาลชุมพรเตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพน การดำเนินการโครงการทอดผ้าป่า และการจัดหาทุนร่วมต้านและป้องกัน การระบาดไวรัสโควิส – 19 (Covid – 19) เป็นการรักษาและสืบทอดพุทธวัฒนธรรมที่ดีงามของศาสนาพุทธ โดยการทอดผ้าป่าเป็นการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญในรูปแบบการทอดผ้าป่าสามัคคี และโดยการร่วมทุนของผู้มีจิตศรัทธา

จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในการแพทย์เพื่อป้องกัน และรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 (Covid – 19)และโรคร้ายแรงที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องมี โดยเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่า และร่วมทำบุญกองผ้าป่า หรือจะเป็นเจ้าภาพจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบกับโรงพระยาบาลโดยตรง สามารถติดต่อกับทางโรงพระยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร โรงพระยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โรงพระยาบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ได้โดยตรง ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากศิอมวลชนจำนวนมากเข้ารับฟังการแถลงข่าว


พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ กล่าวว่า มูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทำให้กับประชาชนชาวไทยและชาวจังหวัดชุมพร โดยจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อบริจาคให้โรงพระยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร โรงพระยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โรงพระยาบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการป้องกัน และรักษาไวรัสโควิด -19 และโรคร้ายแรงที่โรงพยาบาลจำเป็น รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท บริจาคให้วัด

เพื่อจัดทำโครงการโครงการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดี โครงการ ละ 10,000 บาท จำนวน 20 โครงการ มีการแบ่งกองผ้าเป็น 4 ชนิด 1ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า จำนวน 25 กองๆละ 40,000 บาท รวมเงินทำบุญจำนวน 1,000,000 บาท 2ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า จำนวน 25 กองๆละ 20,000 บาท 3รวมเป็นเงินจำนวน 500,000บาท 3ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า จำนวน 50 กองๆละ 10,000 บาทรวมเป็นเงิน จำนวน เงิน 500,000 บาท 4 เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญ โดยจัดพิมพ์ซองทอดผ้าป่า เพื่อแจกจ่ายตามส่วนราชการ ต่างๆ เช่น อำเภอ โรงพยาบาล จำนวน 2,000 ซอง รวมเงินทำบุญจำนวน 2000,000 บาท


ในการทำบุญในครั้งนี้ อานิสงค์ที่จะได้รับจากทำบุญทอดผ้าป่าถวายเสด็จเตี่ย ได้รับอานิสงค์ของการให้ ได้สืบทอดประเพณีทางศาสนาพุทธ ส่งเสริมโครงการทางพุทธศาสนา เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนที่จะเตรียมมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด – 19 เชิงรุก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาวิกฤติร่วมกัน


ธนากร โกศดลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514