เรือประมง 52 ลำ ร่วมสวนสนามทางเรือ แสดงพลังในวัน ทสปช.ประจำปี 2563

เรือประมง 52 ลำ ร่วมสวนสนามทางเรือ แสดงพลังในวัน ทสปช.ประจำปี 2563

 

 


ในวันนี้ 4 มี.ค.63 วันรวมพลัง ทสปช.ปี 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญ ชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี พ.ศ.2563 (4 มี.ค.) โดยมีเรือประมง จ.สมุทรสาคร 52 ลำ ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ ร่วมกับ เรือ ต.994 เรือ ต.272 จากทัพเรือภาคที่ 1 เรือกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรือกรมประ มง เรือตำรวจน้ำ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกการจราจรในร่องน้ำ จากกรมเจ้าท่า

ภายใต้การบังคับบัญชาของ พลเรือโท สุทธินันท์สมานรักษ์ ผู้บัญชา การทัพเรือภาคที่1 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.1) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) ต. บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645