โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ผ่านฉลุย! เป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge Preparation Centre แห่งเดียวในเพชรบูรณ์ 3 ปีซ้อน พร้อมฉลอง นักเรียนรับประกาศนียบัตรชื่นมื่น

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ผ่านฉลุย! เป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge Preparation Centre แห่งเดียวในเพชรบูรณ์ 3 ปีซ้อน พร้อมฉลอง นักเรียนรับประกาศนียบัตรชื่นมื่น

 

ที่หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนำของ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ และ มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจาก Cambridge Assessment English ให้กับนักเรียนโครงการ Mini English Program : MEP ที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ผ่านแบบทดสอบ Cambridge English Qualifications Young Learners Exam ซึ่งเป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนและผู้ควบคุมการสอบจากศูนย์การสอบ Cambridge Authorized Centre เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและโล่ ดังกล่าว


ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า “ปีนี้เราเป็นศูนย์เตรียมสอบของ Cambridge เป็นปีที่ 3 และเรายังคงเป็นศูนย์เดียวของ จ.เพชรบูรณ์ ที่จัดเตรียมนักเรียนเข้าทดสอบ ด้วยระบบการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ที่เป็นที่ยอมรับผ่านกรอบมาตรฐานสากล CEFR ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนในโครงการ MEP ของเรา ผ่านการทดสอบทั้ง 100% นับว่าเป็นการพิสูจน์ถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และการเป็นผู้นำทางการศึกษาของกุลดิศฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัด”


นอกจากนี้ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้รับการอนุมัติให้เป็น ศูนย์การเตรียมสอบ แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ หรือ Authorized Cambridge Preparation Center” แห่งแรกและหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นปีที่ 3 อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และผลการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ทำให้โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็น ศูนย์การเตรียมสอบ ดังกล่าว


ด้าน ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนมีการให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีคนใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกมาโดยตลอด การที่เราได้รับการอนุมัติเป็นศูนย์ฯ ของ ม.เคมบริจด์ หนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ 3 ปีซ้อนนั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนนานาชาติขนาดใหญ่ได้อย่างไม่ต้องสงสัย และเราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอน”


ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว มีการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแสดงออกและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางความชื่นมื่นของผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย มิส.กุลนิษฐ์ ครุฑางคะ ผู้จัดการโครงการ MEP ของโรงเรียน และคณะครูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว