สุดพร้อมเพรียงสวนสนามทางบก ทสปช. ในทะเล เขตทัพเรือภาค 1-3 วันรวมพลัง ทสปช. ปี 2563

สุดพร้อมเพรียงสวนสนามทางบก ทสปช. ในทะเล เขตทัพเรือภาค 1-3 วันรวมพลัง ทสปช. ปี 2563

 


ในวันนี้ 4 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบก สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และเขตทัพเรือภาคที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 4 มีนาคม 2563


โดยมีพลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้อง กันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.1) รับมอบหน้า ที่เป็นหน่วยเจ้าภาพในการจัดงาน นำคณะร่วมให้การต้อนรับ นำประธานขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจพลสวนสนามของ สมาชิก ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.1 ทรภ.2 และ ทรภ.3 ในวันนี้


และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่วิทยากรดีเด่น และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่น ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ ลานสวนสนาม วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้า แพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645