ชลบุรี นครแหลมฉบัง นำร่องปิดทางเข้าออกเทศบาล คัดกรองพนักงาน ประชาชน ป้องกัน โควิด-19 (ชมคลิป)

ชลบุรี นครแหลมฉบัง นำร่องปิดทางเข้าออกเทศบาล คัดกรองพนักงาน ประชาชน ป้องกัน โควิด-19

 

ในวันนี้ 4 มี.ค.63 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลฉบัง พร้อมด้วย น.ส.น้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง พนักงานเทศบาล และประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการสั่งปิดประตูทางเข้าออกบริเวณด้านข้าง และด้านหลังของเทศบาลนครแหลมฉบัง และเปิดเพียงประตูเดียวด้านหน้าสำนักงาน

นางจินดา กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ถือว่าเป็นสถานที่ราชการแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการสั่งปิดประตูทางเข้าออกของสำนักงาน และตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ทั้งพนักงานเทศ บาลเอง และประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจด้วย เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกๆ คน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ในขณะเดียวกันก็ขอฝากให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันหมั่นตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง รวมถึงช่วยกันคัดกรองผู้ที่อาจจะมีอาการป่วยในบ้านของตนเองและภายในชุมชนด้วย


นอกจากนี้แล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีมาตรการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข กรณีที่มีประชาชนในจังหวัดชลบุรี เดินทางกลับจากประเทศที่เกิดการระบาด โดยผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรอบข้างด้วยการเปิดเผยข้อเท็จจริง หากเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดด้วย ต้องสังเกตอาการตนเองอยู่ในบ้าน 14 วัน และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขทันที


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645