อ่างทอง – เด็กร้องไห้ระงมหลังคณะกรรมการอาชีวศึกษาระงับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาวอนนายกรัฐมนตรีช่วย (ชมคลิป)

อ่างทอง – เด็กร้องไห้ระงมหลังคณะกรรมการอาชีวศึกษาระงับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาวอนนายกรัฐมนตรีช่วย

 

จากตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ชะลอรับนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2563 และให้สถานศึกษาดังกล่าวประสานกับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.หรือหน่วยงานในสังกัดโดยให้นักเรียนรุ่นที่ 2 และ 3 ตามหลักสูตรดังกล่าวที่กำลังเรียนอยู่ต้องดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนร่วมกับโรงเรียนมัธยมที่ใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเรียนและจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม. 3 แต่ไม่รับรองความชัดเจนของการได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา


ทำให้นักเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวม 36 คนที่ทราบข่าว ต่างเสียใจร้องไห้ระงม ส่วนผู้ปกครองรู้สึกมึนงงกับคำสั่งดังกล่าว จึงรวมกลุ่มกันร้องเรียนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านสื่อมวลชน ให้ช่วยเด็กนักเรียนได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา จนจบ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี 2560 และยังมีประกาศตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีโรงเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการนำร่องพร้อมกันทั่วประเทศ 10 โรงเรียน


นางบุษรา ช่างเรือนกุล ผู้ปกครองเด็กที่รับผลกระทบ กล่าวว่า อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเด็กๆ ซึ่งท่านเป็นคนประกาศใช้ให้เด็กๆมาเรียนนำร่อง แต่พอเด็กๆมาเรียนแล้วมาบอกว่าวุฒินี้ไม่ผ่านเหมือนเป็นการหลอกให้เด็กมาเรียน ทำให้เด็กเสียเวลาแล้วมาแก้ปัญหาจะใช้วุฒิ ม.3 ซึ่งวุฒินี้เหมาะกับการเรียนที่อาชีวะ เด็กที่เรียนวิทยาการอาชีพและเทคนิค ทั่วประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.)ทางใช้ทั่วประเทศเด็กอีกหลายคนจะได้เรียน

ซึ่งผู้ใหญ่จะให้เด็กๆไปเรียนในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)แต่(สพฐ.)ไม่เหมาะกับหลักสูตรนี้ เพราะเด็กๆที่สังกัด(สพฐ.)ยังไม่สามารถดูแลเด็กได้ครบถ้วน ซึ่งการอาชีพโพธิ์ทองที่หนูให้ลูกเรียนเพราะที่นี้ดูแลเด็กดี ซึ่งเด็กๆทุกคนรักที่นี้รักอาจารย์รักโรงเรียนนี้ เรียนอย่างมีความสุข และเด็กที่เรียนที่นี้จะไม่แบ่งชนชั้น ส่วน(สพฐ.)มีการแบ่งออกเป็นห้องเก่ง และห้องท้ายๆเด็กจะรักเรียนไหม จึงวอนท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ช่วยเด็กได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ด้วย
( นางบุษรา ช่างเรือนกุล โทร.095-3514153 )


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364