ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดงานวันสถาปนาไทยอาสาปัองกันชาติ และมอบรางวัลสมาชิกดีเด่น

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดงานวันสถาปนาไทยอาสาปัองกันชาติ และมอบรางวัลสมาชิกดีเด่น

 


ในวันนี้ 3 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรม งานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมอบรางวัลให้กับ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่น โดยมี พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ท1 เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ในวันที่ 4 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645