รมช.คมนาคม พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา (ชมคลิป)

รมช.คมนาคม พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.39 น. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9 , ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส) รองเจ้าคณะรัฐเคดาห์ เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม รัฐเคดาห์ เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ณ วัดต้นพยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

โดยมี พระปลัดบุญมี คุณากโร เจ้าอาวาสวัดต้นพยอม ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ พร้อมด้วย นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข ผู้แทนของ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลเจ้าภาพอุปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีฯ ครั้งนี้

ประวัติวัดพอสังเขป : วัดต้นพยอม ตั้งอยู่บริเวณ 17 ถนนปาดังเบซาร์ – สะเดา ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ขึ้นอยู่กับการปกครองของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา อยู่ห่างจากด่านพรมแดนไทย(ด่านปาดังเบซาร์) – มาเลเซีย(รัฐปะลิส) 800 เมตร เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (อัญเชิญจากประเทศอินเดีย พุทธชยันตี 2600 ปี) ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานเยาวชน (ค่ายคุณธรรม) และเป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะตำบล วัดต้นพยอมเป็นวัดหนึ่งในบวรพระพุทธศาสนา ที่มีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดปี มีเครือค่ายองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โรงเรียน (5 โรงเรียน), ชุมชน, และส่วนงานราชการ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน กิจกรรมอบรมเยาวชนและสอนศีลธรรมในโรงเรียน สร้างความเข้าใจและศรัทธาที่ถูกต้องในพุทธศาสนา ฯลฯ

ขณะนี้วัดต้นพยอมได้ดำเนินการสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในทางพุทธศาสนา ทางคณะสงฆ์ คณะกรรมการบริหารวัด พุทธศาสนิกชน มีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างอุโบสถ โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รับเป็นเจ้าภาพค่าวัสดุ ส่วนทางวัดต้นพยอมรับหน้าที่บอกบุญเพื่อหาค่าแรงในการดำเนินการก่อสร้าง ที่มุ่งหวังว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

การสร้างโบสถ์นั้นต้องอาศัยความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างอุโบสถตามกำลังศรัทธา ถวายไว้ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
พระปลัดบุญมี คุณากโร เจ้าอาวาสวัดต้นพยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
มือถือ : 081 – 599 -7067
Facebook : ฅนบิณต์ชายรั้ว ID Line : boonmee500
boonmee600 E-mail : wattonpayom@gmail.com


เจนกิจ นัดไธสง รายงาน