ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตจัดหลักสูตรสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานดับเพลิง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตจัดหลักสูตรสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานดับเพลิง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลเมืองคูคตจัดหลักสูตร สร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานดับเพลิงสนามฝึกซ้อมที่อบต.ลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคูคต เล็งเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานดับเพลิง และประชาชน ในเขตพื้นที่ หากเกิดเหตุอัคคีภัย ในรูปแบบต่างๆ ทางพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองคูคต พร้อม เข้าระงับเหตุ ได้ทันท่วงที จึงจัดโครงการนี้ขึ้น

เพื่อให้ทางพนักงานดับเพลิง มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และใช้ เทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วย พร้อมทั้งฝึกฝน ทักษะท่าทาง และการเข้าระงับกลุ่มไฟที่กำลังลุกโหม อย่างหนัก โดยให้อยู่ในเวลา ที่ทาง คณะครูฝึก กำหนดขึ้น เพราะในสถานการณ์จริงนั้น พนักงานดับเพลิงทุกคนไม่ทราบล่วงหน้าเลย ว่าเหตุจะเกิด เวลาใด ไฟจะลุกโหมขนาดไหน จึงต้องมีการเตรียมพร้อม อยู่ตลอดเวลา และชำนาญในการใช้ อุปกรณ์เข้าระงับ เหตุที่เกิดขึ้น อยู่เบื้องหน้า และในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ทีมครูฝึกวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ผ่านการฝึก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นอย่างดี

ร.ท ธีรศักดิ์ มาน้อย และ นาย จอมพล ไทยศิลป์ มาจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต. 1 ปทุมธานี มาเป็น วิทยากร และครูฝึก ให้กลับ พนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งงานนี้ก็ขอบอกเลยว่าได้เหงื่อ กันเป็นแถว เพราะจากชื่อเสียงเรียงนาม ของครูฝึกที่มาจาก ปภ. เขต 1 ปทุมธานี แค่ได้ยิน ก็พากันสะดุ้งแล้ว แต่ก็ถือว่าดีสำหรับ พนักงานดับเพลิง ที่เข้า เสริมทักษะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ในการทำงาน รับใช้ประชาชน ในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ และตลอดระยะเวลาในการฝึก ทางพนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมืองคูคต ก็ เข้าใจ ในการฝึกทักษะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้เพิ่มเติม ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะ นำวิชาความรู้ที่ได้รับการฝึกจากคณะครู ในวันนี้ ออกไปใช้ช่วยเหลือ ประชาชน ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน