อุบลฯ อัญเชิญพระอุปคุตจากบ่อน้ำเก่าแก่ เข้าเมือง สุดยิ่งใหญ่!!!

ชาวตระการพืชผล ผสานรวมใจ ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อัญเชิญพระอุปคุตจากน้ำใต้หอไตรหนองขุหลุ แห่บุญผะเหวดสุดยิ่งใหญ่

 


ที่ หอไตรหนองขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล พระสงฆ์ สามเณร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ชาวอำเภอตระการพืชผล ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำใต้หอไตรหนองขุหลุ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ขึ้นช้าง ร่วมขบวนแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง


ขบวนแห่ผ้าผะเหวด เริ่มต้นที่ บริเวณหนองขุหลุ โดยก่อนแห่ผ้าผะเหวด จะมีการเทศน์ เมื่อเทศน์จบก็จะจัดขบวนแห่เครื่องไทยทาน แล้วแห่ขบวนผะเหวดเข้าเมือง โดยการแห่ผ้าผะเหวด (ผ้าผืนยาวเขียนภาพเล่าเรื่องพระเวสสันดร)นี้ สมมติเป็น การแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมือง ด้วยเดินผ่านเส้นทางสถานที่สำคัญต่างๆ แล้วเข้าสู่วัดศรีโพธิ์ชัย อันเป็นวัดเก่าแก่ประจำอำเภอตระการพืชผล เวลาค่ำจะมีเทศน์เรื่องพระมาลัยในเรื่องพระมาลัยนี้ จะแสดงให้เห็นถึงที่มาของประเพณีบุญผะเหวด ด้วย จะมีการแห่กัณฑ์หลอน ฟ้อนรำนำกัณฑ์เทศน์ มาถวายพระพร้อมฟังเทศน์ ตลอดทั้งวันที่วัดศรีโพธิ์ชัย


นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล กล่าวว่า งานบุญผะเหวดของชาวบ้านขุหลุในครั้งนี้ ที่ถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งเป็นงานบุญหนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวบ้านขุหลุและชาวอำเภอตระการพืชผล มาช้านานกว่า 100 ปี การแห่พระเวสสันดรชาดกเป็นหนึ่งในประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยของชาวอีสาน ให้ลูกหลาน เด็กรุ่นใหม่ ได้ดูได้เห็น ที่สำคัญต้องขอขอบคุณ ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอำเภอตระการทุกคน และทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้ ตั้งแต่การเตรียมงาน การร่วมขบวนแห่ จนทำให้งานนี่ออกมาสวยงามสุดยิ่งใหญ่ และประทับใจอย่างยิ่ง

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​