ตราด- โรงพยาบาลคลองใหญ่และกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ชมคลิป)

ตราด- โรงพยาบาลคลองใหญ่และกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมี นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมผู้ที่มาร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นกําลังใจผู้ที่ใจบุญในครั้งนี้ พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภ์ภก สภากาชาดไทย ประจําปี 2563

ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับ โรงพยาบาลคลองใหญ่ และกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกันจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ทหาร ตํารวจ อสม.นักศึกษาและจิตอาสาตลอดจนพนักงานลูกจ้างและหน่วยงาน ภาคเอกชน จํานวน 122 ราย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การผ่าตัด นับเป็นกุศลอันแรงกล้าของผู้ที่มาให้บริจาคโลหิต ซึ่งผู้มาร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน 80 ราย โดยเลือดลอยพักผ่อนไม่เพียงพอกับการมาให้บริจาคโหิตในครั้งนี้ โดยมีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 3 ราย ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จํานวน 28,000 ซีซี

จากนั้นนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและประชาชน พร้อมทั้งจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้นับเป็นการทําบุญที่ได้บูญมหาศาลแถมยังได้รับของขวัญจากหน่วยงานที่บริจาคให้กับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้บริจาคโลหิต พร้อมได้รับรางวัลที่มีผู้ใจดีร่วมบริจาคให้กับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย สําหรับการดําเนินการ ตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อกาชาด และโรงพยาบาลในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมกันทําความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสถานที่ต่างๆตามธนาคาเลือด และโรงพยาบาลในจังหวัดตราดทุกแห่งทุกวันมนเวลาราชการต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก