แน่นแฟ้น กำลังฝ่ายไทยและสหรัฐกว่า 2,242 นาย ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 20

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

 


ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 ที่ผ่านมา
โดยมี Mr. Michael Heath อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย , BG Joshua M. Rudd 25th ID Com manding General-Operations และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทย ร่วมชมการฝึกในครั้งนี้ด้วย


การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวาง แผนขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสุดท้าย จนถึงการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการปฏิบัติการร่วมในการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งของกองทัพพันธมิตร ที่มีความซับซ้อนได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งปีนี้มียุทโธปกรณ์เข้าร่วมฝึกเป็นจำนวนมาก พื้นที่ในการฝึกครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามฝึกฯ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจากไทย และ สหรัฐอเมริกากว่า 2,242 นาย เข้าร่วมการฝึก


ซึ่งประกอบด้วย กำลังฝ่ายไทย 618 นาย เรือหลวงอ่างทอง พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน เรือหลวงสีชัง เรือหลวงมันกลาง เรือหลวงบางระจัน เรือปฏิบัติการพิเศษ 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ (SEAL) 2 ชุด เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 2 (BELL-212) 2 ลำ ชุดลาดตระเวน 2 ชุด เรือยาง 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ 2 ชุด ชุดปฏิบัติการชายหาด 1 ชุด มีกำลังจากกองทัพอากาศ นำเครื่องบินขับไล่ F-16 2 ลำ เข้าร่วมการฝึกด้วย ส่วนกำลังจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,624 นาย มีเรือ USS AMERICA (LHA-6) ,

พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธินสหรัฐฯ) เรือ USS GREEN BAY (LPD 20) , รถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน , ยานเบาะอากาศ (LCAC) พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธินสหรัฐฯ)อากาศยาน เครื่องบินขับไล่แบบ F-35 จำนวน 2 ลำ , อากาศยานสนับสนุนการโจมตี แบบ MV-22 (OSPRAY) 3 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ CH-53 (SEA STALLION) 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ AH-1 (คอบร้า) 2 ลำเฮลิคอปเตอร์ BLACKHAWK 4 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 (APACHE) 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 (HUEY) 2 ลำ


การฝึก“คอบร้าโกลด์” ถือกำเนิดจากการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจะทำการฝึกหัวข้อนี้ทุกวงรอบการฝึก โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 39 ปัจจุบันได้พัฒนาและขยายหัวข้อการฝึก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ โดยกำลังฝ่ายไทยได้ร่วมฝึกกับมิตรประเทศชั้นนำทางการทหารได้อย่างกลมกลืน ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้วยศักยภาพของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่มี อันจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่ากองทัพเรือ และกองทัพไทย จะสามารถป้องกันประเทศได้ในยามสงคราม ตลอดจนสามารถปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งในยามสงบ และยามสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ/ข่าว จากส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ระดับกองทัพเรือ
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645