ชุมพร – เปิดงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร (ชมคลิป)

ชุมพร – เปิดงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานหน้าโรงแรมชุมพร แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประะานเปิดงาน “OTOP ทั่ว
ไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร” ประจำปี 2563 โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 8
มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้


ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชุมพร
นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิม จากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 314 บูท ซึ่งใช้เงินผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการแต่อย่างได ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากจังหวัดชุมพร โรงแรม
ชุมพรแกรนด์พาเลซ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล


“จุดประสงค์หลักของเรา ก็คือต้องการเปิดตลาดใหม่ๆ รวมทั้งขยายตามตลาดเดิมของพี่น้องผู้ค้า OTOP ทั่วไทย ให้ได้มีโอกาสได้ขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ก็ต้องหาทางส่งเสริมให้พี่น้องผู้
ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นพี่น้องในชุมชนได้มีรายได้ สามารถที่จะอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไป ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างพี่น้อง OTOP สงขลาและชุมพร ที่เป็นเครือข่ายกัน ได้มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตให้กับพี่น้อง OTOP ทั่วไทย
ได้มีตลาดในการจำหน่ายสินค้าทั้งปี ซึ่งครั้งนี้เราได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP หลายชนิดมาจำหน่ายกว่า 300 บูธ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สมุนไพร และของใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้า 3-5 ดาวจากทั่วไทย มาจำหน่ายให้แก่พี่
น้องในชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าว


ด้าน นายนครินทร์ พลายละมูล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ความคาดหมายของเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา ที่ได้มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในวันนี้ ก็เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิก
กลุ่มผู้ประกอบการ และก็กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลง เราก็เลยเชิญผู้ประกอบการทั่วทุกภาคของประเทศไทย 77 จังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการ SME บางส่วน ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพ
เข้ามาจำหน่ายสินค้าในงานนี้ และทุกร้านที่มารับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาชุมชนมาแล้วทุกร้านค้า ซึ่งเราหวังว่าจังหวัดชุมพรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการที่มาก็มีรายได้กลับไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งในระยะยาวอาจมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514