ชุมพร – แถลงข่าว ไวรัส COVID-19 ไม่พบที่ชุมพร (ชมคลิป)

ชุมพร – แถลงข่าว ไวรัส COVID-19 ไม่พบที่ชุมพร

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 16.00 น. นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร (สสจ.ชุมพร) ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าพบเป็นการด่วน เพื่อหารือและพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ณ ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ทราบเรื่องว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีข่าวว่ามีบริษัทรถยนต์ 2 บริษัทใน จ.ชุมพร พาพนักงานไปดูงานในต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดขอไวรัส COVID-19

มีประชาชนที่ทราบข่าวเกิดความวิตกกังวล ดังนั้น ทางแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร (สสจ.ชุมพร) ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าพบทำความเข้าใจว่า มีบริษัทรถ 2 แห่งพาพนักงานไปดูงานที่ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริง แบ่งเป็นบริษัทแรกพาพนักงานเดินทางไป 2 ชุดคือชุดที่ 1 จำนวน 19 คน เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดที่ 2 พาพนักงานเดินทางไปดูงานอีก 5 คน และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการ

สสจ.ชุมพรมีการเฝ้าระวังบริษัทที่พาพนักงานเดินทางไปดูงาน 29 คน และเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าทั้งหมดมีอาการเป็นไข้ หรือป่วยด้วยไวรัส COVID-19 ได้ขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับมาดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก และเฝ้าดูอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อกลับมาแล้วต้องให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่ อย่าหลีกเลี่ยงเพราะกลัวว่าจะถูกคนรังเกียจโดยเด็ดขาด

หากคิดว่าตนมีอาการป่วยต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ส่วนคนที่เห็นใครกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขาเป็นคนป่วยแล้ว เพราะอาจทำให้บุคคลคนนั้นไม่อยากแจ้งว่าเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมา แล้วมีการปกปิดจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ สำหรับคนที่ยังไม่ป่วยก็ต้องป้องกันตัวเอง ทั้งการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย

นายแพทย์จิรชาติ กล่าว ในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดกิจกรรม BIG CLEANING สถานศึกษา ย่านชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สงสัยเรื่องไวรัส COVID-19 และ ณ ขณะนี้ขอยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยไวรัส COVID-19 แม้แต่คนเดียว


ธิติมา โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0623630027