กระบี่-รพ.กระบี่ สนองนโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน”อำเภอเมืองกระบี่นำร่อง มีร้ายยาเข้าร่วม 10 ร้านด้วยกัน (ชมคลิป)

กระบี่-รพ.กระบี่ สนองนโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน”อำเภอเมืองกระบี่นำร่อง มีร้ายยาเข้าร่วม 10 ร้านด้วยกัน

 

 

วันที่ 28 ก.พ. 63 พญ.พนิดา จันทรังสิกุล รอง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ภญ.ปิยะเนตร พรสินศิริรักษ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่ ดูแลการจัดบริการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ในโครงการลดความแออัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านยาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้าไปรับยา ตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน”

โดยมีร้ายยาในชุมชนเข้าร่วม 10 ร้าน โดยทุกร้าน จะมีป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และมีความมั่นใจ ในการให้บริการ เพื่อดูแลรับส่งต่อผู้รับบริการโรคเรื้อรัง และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในการรอรับบริการ พญ.พนิดา จันทรังสิกุล รอง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งดูแลทั้งหมด 7 จังหวัด มีการตอบรับเข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาร้านยาใกล้บ้าน เป็นอย่างดี


ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เข้าร่วมที่ร้านยาเข้าโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน มีร้านยาเข้าร่วม 10 ร้านด้วยกัน โดยให้อำเภอเมืองกระบี่เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งร้านจำหน่ายยาในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ มีความพร้อม มีเภสัชประจำร้าน มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ป่วยสามารถมารับยาตามใบสั่งของแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา ถูกต้องแม่นยำ ลดความแออันในสถานพยาบาลได้
ด้านนายทิ่น นาคะสัน อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า

การมารับยาตามร้านยาใกล้บ้านเป็นเรื่องที่ดีมาก ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง การมารับยาที่ร้านยาทำให้ตนเองมีความสะดวก ลูกๆที่เดินทางมาด้วยก็ไม่ต้องเสียเวลามากนัก ทุกวันนี้ตนเองเป็นโรคไต รื้อรังต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลกระบี่เสมอ แต่เมื่อโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน มีขึ้นตนเองและครอบครัวมีความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางและเรื่องเวลา ที่สำคัญร้ายยาก็มีเภสัชคอยให้ความรู้แนะนำการใช้ยาเป็นอย่างดี


สำหรับโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ รับยาร้านยาใกล้บ้าน” โดยมีร้ายยาในชุมชนเข้าร่วม 10 ร้าน 1 ร้านยาไทยสวัสดิ์เภสัช 330 ถ.เพชรเกษม ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 2ร้านยาธนาพรเภสัช 289/26 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 3 ร้านยาธัญวรัตน์เภสัช 325/56 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 4 ร้านยาบ้านเจ้าฟ้า 25 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 5 ร้านยาเภสัชกรพรประเสริฐ 111 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 6 ร้านยารักแก้วเภสัช 101/6 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 7 ร้านขายยาเพรียวสาขากระบี่ 349 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่( ร้านยาในห้างบิ๊กซี) 8 ร้านยาสุวรรณา เฮลท์แคร์ 188 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 9 ร้านยาสุวรรณาเภสัชกระบี่ 153 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 10 ร้านยาสุวรรณาเภสัชกระบี่น้อย 317 ถ.เพชรเกษม ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน