สุโขทัย จัดใหญ่ยิ่งใหญ่งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

สุโขทัย จัดใหญ่ยิ่งใหญ่งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563

 

 

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสนับสุนนเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง มะปราง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกษตรกรชาวสวนของอำเภอสวรรคโลก

รวมทั้งผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่เป็นของดีและพืชเศรษฐกิจชั้นดีของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก โดยภายในงานได้จัดให้ชมการประกวดซุ้มของแต่ละตำบล การประกวดผลไม้(มะม่วง-มะปราง) การประกวดร้องเพลง การออกร้านจำหน่ายผลไม้สดๆจากสวน กล้าไม้พันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้า otop สินค้าเกษตร เทศกาลอาหารการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

และสำหรับการจัดงานวันหมากม่วง หมากปรางของดี ศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสายพันธุ์มะม่วง และมะปรางพันธุ์มะยงชิด (ลูกใหญ่) ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรให้มีความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงบำรุงพันธุ์ให้ผลผลิตดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด