แม่ฮ่องสอน-ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโควิค – 19 แค่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง คัดกรองตามระบบ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าว จังหวัดมีมาตรการป้องกันเข้มงวด

แม่ฮ่องสอน-ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโควิค – 19 แค่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง คัดกรองตามระบบ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าว จังหวัดมีมาตรการป้องกันเข้มงวด

 

ณ ห้องประชุมสาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมบุคคลทางการแพทย์ ผอ.โรงพยาบาล หัวหน้าสาธารณะสุขแต่ละอำเภอ หัวหน้า รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อเน้นย้ำกับชับการป้องกันและมาตรการควบคุมโรควรัสโควิค – 19 โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอ่ำพันธ์ สาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย กรณีได้มีการแชร์ข้อความกระจายตามโซเชียลผ่านเฟสบุค และ line ระบุ พบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ตอนนี้แม่สะเรียงมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดโคโรน่า ระบุ เป็นไกด์ ที่เพิ่งเดินทางกลับจากสิงคโปร์ และ ตอนนี้ได้รีเฟอร์ไปจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อความระบุ ว่า มีความหวั่นวิตกว่า คนไข้อื่นๆ ที่อยู่ห้องร่วมรักษา หรือ ญาติ ผู้ป่วยที่นอนเฝ้าไข้ หรือ คนในบ้านของตัวผู้ป่วยเอง อาจจะติดโรคดังกล่าวได้ จึงมีการส่งข้อความด้วยความห่วงใย เพื่อให้ทุกคนได้ป้องกันตัวเอง” ซึ่งข้อความดังกล่าวถูกส่งต่อกระจายในพื้นที่ ทำให้ประชาชนหลายคนหวั่นวิตกกังวล เป็นอย่างมาก


นายแพทย์ศุภชัย บุญอ่ำพันธ์ สาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยืนยันว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนกรณีของ อำเภอแม่สะเรียง ผู้ป่วยอาจเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง การดูแลรักษาจึงเป็นไปตามระบบคัดกรองโรค ขนาดนี้ ยังยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังไข้หวัดธรรมดา หากพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวจริง ทางกระทรวงสาธารณะสุขจะเป็นผู้แถลง ทั้งนี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด และ ได้มีการประชุมกำชับเน้นย้ำให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั้งโรคพยาบาล สาธารณะสุข รพ.สพ.ในแต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตัวเองอย่างถูกต้องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงเข้าในพื้นที่เสี่ยง ที่ชุมชนแออัด “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย ยืนยันผู้ป่วย 37 รายหายแล้ว 21 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 1,355 ราย

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401