อบต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย เดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาล 500 บ่อ รับมือภัยแล้ง

อบต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย เดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาล 500 บ่อ รับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายก อบต.สำโรง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ โดยการขุดเจาะน้ำบาดาลช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งนำเครื่องจักรในการขุดเจาะน้ำบาดาล ของ อบต.สำโรง เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์
นายประวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทาง อบต.สำโรง มีแผนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยเตรียมเครื่องเจาะน้ำบาดาล ของ อบต.สำโรง ทำการขุดเจาะน้ำบาดาลทุกหมู่บ้าน รวม 500 บ่อ ซึ่งรวมถึงการขุดเจาะน้ำบาดาล สำหรับใช้ในการเกษตรด้วย ซึ่งหากสามารถขุดเจาะน้ำบาดาลทั้งหมดได้สำเร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำได้ทั้งตำบล สำหรับการขุดเจาะน้ำบาดาล แต่ละครั้งมีการเจาะลึกลงไปใต้ดิน 40 เมตร ใช้งบประมาณในการขุดเจาะต่อ 1 บ่อบาดาล ประมาณ 1,500 บาท ซึ่งโดยปกติหากมีการจ้างเอกชนมาขุดเจาะ จะใช้งบประมาณ ขนาดท่อ 4 นิ้ว ประมาณ 8,000 บาท และขนาดท่อ 8 นิ้ว จะมีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะน้ำบาดาล สูงถึงบ่อละ 12,000 บาท ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค และน้ำสำหรับทำการเกษตร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรขุดเจาะน้ำบาดาลได้ที่ อบต.สำโรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ


ด้าน นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า สภาพพื้นที่ในอำเภออุทุมพรพิสัย มีหมู่บ้านทั้งหมด 232 หมู่บ้าน 19 ตำบล อปท. 20 แห่ง ในเบื้องต้นได้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการอุทุมพรพิสัย ช่วยภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอยู่ รวมถึงแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ และภาชนะใส่น้ำ ในพื้นที่ของอำเภออุทุมพรพิสัย ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ซึ่งบางพื้นที่กำลังเริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.สำโรง ขณะนี้กำลังเร่งช่วยเหลือโดยการนำรถขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งเป็นรถที่ได้รับงบประมาณจากการอุดหนุนจาก อบต.สำโรง มาอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด มีผู้เชี่ยวชาญของ อบต. โดยประสานการร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานของทหาร นพค.53 มาสำรวจแหล่งน้ำ และการขุดเจาะ พร้อมทั้งทาง อปท. โดย นายก อบต.หรือนายกเทศมนตรี ก็จะคอยอำนวยความสะดวกในการอุดหนุนงบประมาณในในการต่อท่อไปยังบ้านเรือนในส่วนนี้ เพื่อที่จะจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึง เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของอำเภออุทุมพรพิสัยได้ในระดับหนึ่ง.


—————
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com