แม่ฮ่องสอน​-มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่ลาน้อย 997 ผืน (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-มอบผ้าห่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่ลาน้อย 997 ผืน

 

ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว 997 ชุด พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร โดยวันนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

และ เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางจันทร์ สุทน อายุ 67 ปี อยู่บ้านทุ่งสารภี ต.แม่ลาน้อย นางเนออิชิ สว่างแวววาว อายุ 88 ปี อยู่บ้าน ทุ่งสารภี ต.แม่ลาน้อย และ นายแซพอ ไกวัลสกุลชัย อายุ 88 ปี อยู่บ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย ซึ่งทั้งสามผู้ยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของครอบครัว เป็นหลัก ทั้งนี้ประชาชนประสกนิกรชาวอำเภอแม่ลาน้อยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานผ้าห่มต้านภัยหนาวครั้งนี้


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401