ฉะเชิงเทรา-เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัตว์น้ำไทย 2019

ฉะเชิงเทรา-เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัตว์น้ำไทย 2019

 


วันนี้(3 ธ.ค 62)ที่วัดบางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019 ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสมาคมกุ้งตะวันออกไทย


สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงในครั้งนี้ (กุ้งก้ามกราม จำนวน 680,000 ตัว) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำยังคงอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีนจะส่งผลให้ประชาชนที่ทำประมงได้มีรายได้ดำรงชีพและบริโภคในครัวเรือนสืบไป

เอนก /ฉะเชิงเทรา
************