ฉะเชิงเทรา- ‘วันดินโลก’ แปดริ้วเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ฉะเชิงเทรา- ‘วันดินโลก’ แปดริ้วเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยพลู เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม
วันที่2 พ.ย. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ที่จัดขึ้นเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม “เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยพลู’ บ้านนางทรัพย์ถวิล สุขศิริ หมู่10 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม โดยมี น.ส.เกษร จำปา ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้การต้อนรับ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน


สำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 15 ของศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ที่เกิดจากการขยายผลองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่เกษตรในพื้นที่หมู่บ้านขยายผล ผ่านกระบวนการติดตามและสนับสนุนด้านต่างๆ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรแบบพออยู่ พอกิน ใช้แรงงาน ครอบครัวเท่าที่พอทำไหว ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทั้งยังพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้สนใจด้วยความเต็มใจ.