ตลาดประชารัฐบนถนนเลียบหาดประจวบฯวุ่นไม่เลิก แม่ค่าโวยโดนปิดนาน 3 สัปดาห์เดือดร้อนหนัก

ตลาดประชารัฐบนถนนเลียบหาดประจวบฯวุ่นไม่เลิก แม่ค่าโวยโดนปิดนาน 3 สัปดาห์เดือดร้อนหนัก

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลยังไม่ได้ลงนามอนุญาตให้เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ฯหรือผู้ประกอบการเต็นท์สีชมพูจำนวน 71 บูธ ความยาว 80 เมตร บนถนนเลียบชายหาดด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวของเทศบาล ตามที่ฝ่ายปกครองอำเภอยื่นเรื่องเสนอ โดยแนบใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรดำเนินการปิดผิวการจราจร ในวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 1 ปี

เพื่อขออนุญาตเปิดตลาดตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 หมวด 8 มีข้อจำกัดพอสมควรในการเปิดตลาดบนถน จะต้องหารือรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่นิติกร เพื่อให้การอนุญาตเป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน และการเปิดตลาดตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หลังจากก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้ผู้ประกอบการทั้งหมดหยุดจำหน่ายสินค้าบนถนนตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้พัฒนาการอำเภอดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยืนยันว่าตลาดคนไทยยิ้มได้ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดคนเดินที่เทศบาลบริหารจัดการนานกว่า 10 ปี

 

นายวิโรจน์ ชูแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งขออนุญาตจากเทศบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เร่งเปิดตลาดตามโครงการที่พัฒนาการอำเภอนำเสนอ แต่ล่าสุดทราบว่าการใช้ชื่อตลาด ถูกทักท้วงว่าไม่เหมาะสม อาจมีปัญหาบางประการในทางปฏิบัติและอาจเป็นการกระทำที่ไม่บังควร จากการสอบถามพัฒนาการอำเภอทราบว่า มีปัญหาจาการตั้งชื่อโครงการจริง เนื่องจากไม่ทราบที่มาของชื่อสะพานสราญวิถีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในบริเวณใกล้เคียง ยืนยันว่าจะต้องถอนเรื่องคืนจากเทศบาล เนื่องจากยอมรับว่ามีข้อผิดพลาด จากการใช้ชื่อโครงการดังกล่าวเพราะไม่ได้ศึกษาที่มาของชื่อสะพาน

นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อบจ.ดูแลรับผิดชอบสะพานสราญวิถีด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองฯ การตั้งชื่อโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หากมีการกำหนดพื้นที่ตั้งจำหน่ายสินค้าบนถนน ก็ไม่ควรใช้ชื่อสะพานเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าบนถนนซึ่งปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

มีรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเต๊นท์สีชมพูได้เปิดรับฟังความเห้นจากนักท่องเที่ยวที่สะพานสราญวิถึ กรณีหน่วยงานราชการสั่งให้ปิดตลาดนานกว่า 3 สัปดาห์ ทำให้ผู้ประกอบการอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่มีหน่วยงานใดชี้แจงสาเหตุที่ต้องปิดตลาด เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปิดโครงการโดยผิดกฎหมาย

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781