ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ยุติปัญหา ไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้าใช้พื้นที่ราชการขายของ ลดปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ดีเดย์วันสุดท้าย 11 พฤศจิกายน นี้ (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ยุติปัญหา ไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้าใช้พื้นที่ราชการขายของ ลดปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ดีเดย์วันสุดท้าย 11 พฤศจิกายน นี้

 

ภายหลังจากที่ทาง นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อร่วมรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และ ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ถึงกรณี ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านกว่า 120 คน ได้เดินทางมารวมตัวกัน พร้อมชูป้ายคัดค้านไม่เอาคาราวานสินค้าหน้าอำเภอ ซึ่งส่งผลประทบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ ร้านค้า ราษฏรที่มีบ้านเรือนอาศัยใกล้สถานที่จัดงานคาราวาน

 

ตลอดจน ผู้มาติดต่อราชการกับทางอำเภอไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกสถานที่ราชการ ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ลดลง และ ไม่เกิดการหมุนเวียนรายได้สู่คนในชุมชน เยาวชนขาดสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งได้มีการร้องเรียนต่อเนื่องมานานหลายยุคหลายสมัยและก่อนหน้านี้วันที่ 17 กันยายน 2562 ได้ยืนหนังสือร้องเรียนผ่านเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง และ ศูนย์ดำรงธรรมแม่ฮ่องสอน

ซึ่งทางนายอำเภอแม่สะเรียงได้รับปากว่าจะจัดคาราวานสินค้าอีกครั้งในห้วงงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาเป็นครั้งสุดท้าย แต่แล้วก็เกิดคาราวานสินค้าขึ้นอีกรอบในห้วงระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2562 จึงเป็นเหตุให้พ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้านรวมตัวประท้วงและเรียกร้อง โดยได้มีการพูดคุยหารือกันประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งผู้ว่าแม่ฮ่องสอนรับปากที่จะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน


ล่าสุด นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผย หลังได้เดินทางรับหนังสือเรียกร้อง และ ร่วมรับฟังปัญหาต่างๆกับกลุ่มพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงที่เดือดร้อนและได้หารืออย่างเร่งด่วน พร้อมลงมติเป็นเอกฉันท์ ว่า หลังจากวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ห้ามให้คาราวานสินค้ามาใช้สถานที่ราชการในการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ถาวร / สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-626201