ประกันสังคมชี้แจงเทขายหุ้น “TU” เกลี้ยงพอร์ต

ประกันสังคมชี้แจงเทขายหุ้น “TU” เกลี้ยงพอร์ต

 

ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมจำหน่ายหลักทรัพย์ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จำนวน 4.8776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.1359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานประกันสังคม ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน โดยข้อเท็จจริงแล้วสำนักงานประกันสังคมมีการจำหน่ายหุ้น (TU) เพียง 0.1359% เท่านั้น ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


ปริญญา​ ดวง​สุ​ว​รรณ์​ รายงาน​