เชียงใหม่-สตาฟปาร์ตี้ 2019“COLORFUL HEARTIST IN PARADISE PARTY 2019”

เชียงใหม่-สตาฟปาร์ตี้ 2019“COLORFUL HEARTIST IN PARADISE PARTY 2019”

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ นายขจรเจต บุตรตะหล้า ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จัดงานสตาฟปาร์ตี้ 2019“COLORFUL HEARTIST IN PARADISE PARTY 2019”พบปะสังสรรค์พนักงาน

โดยกิจกรรมในงาน มีการมอบใบประกาศและของที่ระลึกให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปี จำนวน 12 คน พนักงานอายุงานครบ10 ปี จำนวน 1 คน และพนักงานอายุงานครบ 15 ปี จำนวน 1 คน พร้อมทั้งมีการประกวดการแต่งกายสวยงาม สร้างสรรค์ สีสันภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากของรางวัลและ Gift Voucher ประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน จับฉลากของรางวัลใหญ่รางวัลพิเศษจากโรงแรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่