พ่อเมือง​ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ (ชมคลิป)

พ่อเมือง​ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

วันนี้ 22 ตุลาคม​ 2562 ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมอน มุ้ง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 16,504 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี การได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย​ ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี​ จะปิดในวันที่​ 25​ ตุลาคม 2562

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ ออนไลน์​ รายงาน​