จ.ตาก – เหน่ง สีฝุ่น ศิลปินชาวอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็ก ครั้งที่ 2 ฟรีตลอดทั้งงาน

จ.ตาก – เหน่ง สีฝุ่น ศิลปินชาวอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็ก ครั้งที่ 2 ฟรีตลอดทั้งงาน

 


ที่โรงเรียนอนุบาลการุณย์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายอภิชาต ขนาดนิด หรือ เหน่ง สีฝุ่น ศิลปินนักวาดภาพ ได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็ก ครั้งที่ 2 โดยที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรีตลอดทั้งงาน พร้อมกันนี้ ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อนสนิทได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน ขนม อาหาร และทุนทรัพย์ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้มีกิจกรรมดีๆทำร่วมกันในช่วงการปิดภาคเรียน

ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามความตั้งใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไร? เหน่ง สีฝุ่น…ได้กล่าวว่าความใฝ่ฝันนั้นต้องการให้อำเภอแม่สอด จ.ตาก มีหอศิลป์ซึ่งศิลปะย่อมควบคู่ไปกับวัฒนธรรม จึงเริ่มฝึกและปลูกฝังให้เด็กรู้จักสมาธิ กระตุ้นให้เด็กรักศิลปะและฝึกให้เด็กหลีกหนีจากสื่อทางด้านเทคโนโลยี โดยหากิจกรรมงานด้านศิลปะมาเสริมให้เด็กได้ทำกัน

ซึ่งทีมวิทยากรพร้อมกันจัดทำขึ้น และมาฝึกเด็กด้วยใจไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยมีเพียงค่าวัสดุอุปกรณ์บ้างเท่านั้น ฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 ฐานได้แก่ กระทงแฟนซี,วาดภาพหลากสีสัน,กังหันต้องลมหนาว,ผ้าสีขาวมัดย้อมครามและสุดสวยงาม ถุงผ้าทำมือ แต่ละฐานการเรียนรู้นอกเหนือจากความประทับใจ ความสนุกสนานหรือสมาธิที่เด็กๆได้รับแล้ว ยังเกิดความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว ที่เห็นได้จากการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กในครั้งนี้อีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก